REGISTRACIJA – Žiemos Kursai 2016 m.

Moksleivių ateitininkų sąjungos   Žiemos kursai 2016    gruodžio 26 d. – sausio 1d. Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Centro Valdyba ruošia kasmetinius ideologinius kursus jaunimui. Kviečiami moksleiviai, lankantys gimnazijos 9-12 klases, kurie nori praleisti savaitę su kitais lietuviais katalikais ateitininkiškoje dvasioje. Kursai vyks…

Žiemos kursai 2016

Dėmesio, moksleiviai!  Moksleivių ateitininkų sąjungos žiemos Ideologiniai kursai vyks vyks gruodžio 26 d. iki sausio 1 d. Dainavos stovyklavietėje. Žiemos kursų tikslas, tai intensyvus moksleivio pasaulėžiūros atskleidimas bei formavimo skatinimas. Kursuose siekiama atitrūkti nuo kasdienybės, pasinaudoti proga prisiartinti prie Dievo,…

Ieškome Naujos MAS CV

Mieli Ateitininkai ir draugai, Norime pranešti kad dabartinės Moksleivių Ateitininkų Sajungos Centro Valdybos (MAS CV) kadencija baigiasi 2016 metų vasarą. Ieškome savanorių kurie domėtusi kandidatuoti į MAS CV 2016-2018 metų kadenciją. MAS CV organizuoja moksleivio amžiaus vasaros stovyklą bei Žeimos…

Moksleivių ateitininkų sąjunga

Moksleivių ateitininkų sąjunga

Moksleivių ateitininkų sąjunga vienija katalikus moksleivius, norinčius užaugti brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis asmenybėmis, galinčiomis aktyviai dalyvauti visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime. Akademijose, kursuose, stovyklose, kuopų veikloje ugdomas gyvas bei veiksmingas katalikų tikėjimas, diegiamos ir stiprinamos vertybės, skatinama sąmoninga savo Tėvynės bei…

ŽIEMOS KURSAI 2011

Šiais metais mūsų Žiemos Kursai buvo tikrai stebūklingi. Apie keturiasdešimt penki moksleiviai atvažiavo iš visokiausių vietovių praleisti dvasiška, ateitininkiška savaitę Dainavoje. Visi tikrai džiaugėmės pamatydami senus draugus ir laukdami smagių ateinančių dienų. Pirmoje paskaitoje, Brolis Lukas Laniauskas mums pristatė šių…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Show Buttons
Hide Buttons