REGISTRACIJA – Žiemos Kursai 2016 m.

Moksleivių ateitininkų sąjungos   Žiemos kursai 2016    gruodžio 26 d. – sausio 1d.

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Centro Valdyba ruošia kasmetinius ideologinius kursus jaunimui. Kviečiami moksleiviai, lankantys gimnazijos 9-12 klases, kurie nori praleisti savaitę su kitais lietuviais katalikais ateitininkiškoje dvasioje. Kursai vyks nuo gruodžio 26 d. iki sausio 1 d. Dainavos stovyklavietėje Michigan.

Žiemos kursų tikslas: intensyvus moksleivio pasaulėžiūros atskleidimas bei formavimo skatinimas. Kursuose siekiama atitrūkti nuo kasdienybės, pasinaudoti proga prisiartinti prie Dievo, geriau save pažinti ir pilniau suprasti ateitininkiškų principų sandarą savo gyvenime. Formatas: paskaitos, pokalbiai, diskusijos, prakalbos, įvairūs pratimai. Moksleiviai aktyviai dalyvaus visose programos dalyse. Minčių įvairovė bus ne tik priimtina, bet ir skatinama. Tuo tikslu, kviečiame registrantus nusiteikti plačiam bei giliam mąstymui, tolerantiškoms diskusijoms, ir nuoširdžiam bendravimui. Šis veiklos būdas skiriasi nuo bendravimo, patirto pvz. vasaros stovyklose, tačiau moksleivių ateitininkų sąjunga siekia ugdyti visapusiškai išsilavinusią asmenybę. Kviečiame ir jus prisidėti!

Svarbi pastaba:  Žiemos kursų dalyvių skaičius yra labai ribotas. Kol moksleivis neprisiuntė visų formų ir mokesčio, jo dalyvavimas neužtikrintas. Dėl to, yra būtina nedelsti, o išsiųsti registracijos formas ir mokestį kuo greičiau.  Priimami dalyviai šia tvarka:

 • Suteiksime pirmenybę įžodį davusiems vyresniesiems moksleiviams, kurie užsiregistruos prieš lapkričio 25 d. Po lapkričio 25 d. – atvira registracija, jeigu liks vietos.

Tikime, kad kursantai dalyvaus per visus kursus. Tie, kurie nenori ar negali pilna laika dalyvauti, MAS CV priims savo nuožiūra.

ŽIEMOS KURSŲ REGISTRACIJA.

REGISTRACIJA JAU UŽDARYTA.  STOVYKLA PILNA.

Ką isspausdinti ir atsiusti MAS CV, jau užsiregustravusiems:   

 • Kopiją sveikatos draudimo kortelės (abiejų pusių)

Registracijos formas ir mokestį siųsti:

MAS CV Edis Razma

50 W.  Durango Ridge Road

Durango, Colorado, 81301

Registracijos klausimai – kreiptis Danai Balčiūnas dbal1281@sbcglobal.net arba Edziui Razma edrazma@gmail.com.

MOKESTIS:

 • Žiemos kursų mokestis yra: $300
 • $500 (du moksleiviai iš vienos šeimos)
 • Čekius rašyti: Lithuanian Catholic Federation Ateitis – MAS

Žiemos kursų datos:

Žiemos kursų programa prasidės maždaug 7 val. v. šeštadienį, gruodžio 26 d. Prašome, kad moksleiviai, atvykstantys mašinomis atsirastų tik po 6 val. p. p.  Kursų oficialus uždarymas vyks gruodžio 31 d. Tuomet bus švenčiamas Naujųjų metų sutikimas, po kurio moksleiviai dar nakvos iki sausio 1 d. Moksleiviai privalo išvykti sausio 1 d. iki 12:30 val. p. p.

Lėktuvų ar autobusų atvykimo tvarka:

Jeigu planuojama lėktuvu atskristi, pageidaujame, kad moksleivis:

12/26/15 atskristų į Detroit Metro Airport DTW tarp 1  ir 4 val. p.p.

301/01/16 išskristų iš Detroit Metro Airport DTW ne anksčiau, kaip 2 val. p. p.

Iš Čikagos ir apylinkiu bus transportacija i Dainava ir atgal autobusu. PRAŠOME TRAUKINIO BILIETŲ NEUŽSISAKYTI IR NEKELIAUTI TRAUKINIU. Jeigu jums reikalingas transportas iš Čikagos apylinkių, būtinai pažymėkite tai interneto anketoje. Autobusas išvažiuoja iš Lemonto į Dainavą gruodžio 26 d. ir grįžta atgal sausio 1 d. Autobuso kainą nulems dalyvių skaičius. Bus daugiau autobuso informacijų lapkričio pabaigoje.  

Prakalbos:

11 ir 12 klasės moksleiviams privaloma pristatyti prakalbą. Jūs už kelių savaičių gausite daugiau informacijos apie tai. 10 klasės moksleiviai raginami irgi pristatyti prakalbą, nors neprivaloma.

Kursų TAISYKLĖS:

 • Prašome nesivežti maisto, ypatingai gėrimų su kofeinu.
 • Kursuose norime suteikti atmosferą be kasdienybės triukšmo. Prašome neatsivežti muzikos grojimo aparatų, kaip MP3 ar iPod, kompiuterio, ar DVDs. Jei kursantas atsiveš brangią techniką, mes nepriimame už ją atsakomybę.
 • Mobilus telefonas: Suprantame, kad moksleiviams šis aparatas yra svarbus ir reikalingas, ypač keliaujant, tačiau kasmet mes visus telefonus surenkame. Tai labai svarbu kuriant tą atmosferą, kurioje moksleivis mąstys, augs ir bręs. Jei moksleivis naudojasi mobiliumi kaip žadintuvu, tuomet prašome kad į kursus atsivežtų “senovišką” žadintuvą. Šiaip vadovai rytais prikels visus moksleivius dainomis…
 • Taip pat draudžiama vežtis “poker chips” ar bet kokius azartinių žaidimų (gambling).
 • Alkoholis, rūkymas, narkotikai yra griežtai draudžiami ir juos atsivežęs ar vartojęs moksleivis bus tuoj pat pašalintas iš kursų, savo ar tėvų jėgomis sugrįžti namo. Mokestis nebus sugrąžinamas.
 • Prašome tėvų atydžiai su savo moksleiviais perskaityti ir pasikalbėti apie kursų drausmės sutartį.

Stovyklos ambulatorija:

Stovykloje turėsime pagrindinius pirmosios pagalbos reikmenis, bet slaugės/mediko pilnu laiku nebus. Nelaimės ar ligos atveju, stovyklautojams teikiama medicininė pagalba. Rimtais sveikatos reikalais greitai pasiekiamos Chelsea, Jackson ir Ann Arbor miestų ligoninės. Stovyklautojai patys prižiūri savo vaistus. Jei yra kokie rūpesčiai, prašome pranešti Viktute Tijunelienei  vsusinskas@gmail.com

STOVYKLAVIMO REIKMENYS:

Moksleivių ateitininkų uniforma

 • Mergaitės: balta bliuska/ juodas sijonas/ MAS juostelė ir ženkliukas
 • Berniukai: balti marškiniai/ juodos, ilgos kelnės/ kaklaraištis/MAS juostelė ir ženkliukas

Būtina atsivežti

 • Miegmaišį ir patalynę
 • Užvalkalą, pagalvę, paklodę
 • Prausimosi reikmenis/rankšluosčius
 • Drabužius: uniformą, išeiginę aprangą Naujiems Metams, ir šiltus kasdieninius drabužius.

STOVYKLOS ADRESAS IR TELEFONAS

Camp Dainava:   15100 Austin Road, Manchester, MI 48158   Tel.  734-428-1549

STIPENDIJOS MOKSLEIVIAMS ATEITININKAMS:

Kviečiame moksleivius, kuriems reikėtų stipendijos dalyvauti MAS Žiemos kursuose, iteikti prašymą MAS Centro valdybai rastu. (Prašymai bus laikomi privačiai, bet asmenys, kurie gaus stipendijas, gali skelbtis, kad gavo.)

Keli reikalavimai duoti prašymus

Moksleivis turi būti davęs ateitininkų moksleivio įžodį.

Moksleivis turi lietuviškai parašyti atsakymus į du klausimus:

 • Kodėl aš noriu dalyvauti Žiemos kursuose?
 • Kaip aš esu prisidėjęs prie ateitininkų veiklos per praėjusius metus.

Moksleivis turi paprašyti, kad jo kuopos globėjas parašytų rekomendaciją MAS Centro valdybai paaiškindamas:

 • Kodėl moksleivis yra vertas stipendijos?
 • Kaip moksleivis yra prisidėjęs prie ateitininkų veiklos per praėjusius metus?

Klausimai apie stipendijas:  Edis Razma  edrazma@gmail.com.

Share

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Show Buttons
Hide Buttons