REGISTRACIJA – MAS Vasaros Stovykla 2017 m.

2017 m. MAS vasaros stovyklos registracija

Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams kurie yra baigę 8-tą klasę ir dar nepradėję universiteto.

2017 m. stovykla vyks nuo penktadienio, liepos 7 d. įki šeštadienio liepos 15 d. Dainavoje.

Stovyklos Tikslas:

Moksleivių ateitininkų stovyklos tikslas daugiapusiškas. Stovykloje moksleiviai turės progą sportuoti, žaisti, maudytis, šokti, pasidalinti savo kūrybingumu, dainuoti, draugauti, ir džiaugtis gamtoje. Panašūs užsiėmimai randasi įvairiose vasaros stovyklose, bet ši stovykla išskirtina tuo, kad ji yra ateitininkų stovykla, vedama ateitininkų šūkiu ir principais. Ateitininkiškoje dvasioje bus proga prisiartinti prie Dievo, geriau suprasti ateitininkų principus, ir bendrauti su kitais lietuviškai kalbančiais moksleiviais katalikiškoje aplinkoje.

Ką internete išpildyti:

MAS Stovyklos Anketa

Ką paštu gražinti:

  1.  Dainava Camper Health History Record
  2.  Kopiją abiejų pusių draudimo kortelės
  3.  Dainava Camper Registration and Consent Record
  4.  MAS Drausmes Sutartis
  5.  Stovyklos Mokestis 2017

Čekius rašyti: LCF Ateitis – MAS

Siųskite:

MAS Vasaros Stovykla

c/o Daiva Kisielienė

1301 Turvey Road.

Downers Grove, IL 60515

Su klausimais apie registraciją kreipkites pas Daiva Kisieliene godaiva8@gmail.com arba Viktute Tijuneliene vsusinskas@gmail.com

2017 m. MAS vasaros stovyklos informacija

Dalyvavimo Gairės   

Kviečiami į stovyklą lietuviškai kalbantys moksleiviai kurie baigė 8-tą skyrių ir dar nepradėje universiteto. Kviečiami moksleiviai kurie nori dalyvauti stovyklos programoje, kurie nori pasidalinti savo kūrybingumu su kitais, prisidėti prie stovyklos ir stovyklavietės išlaikymo ir draugiškai praleisti savaitę Dainavoje tarp lietuviško katalikiško jaunimo.

Registracija

Registracija prasidės balandžio 15 d. ir tęsis iki gegužės 31d.

Mokestis:

  • vienas stovyklautojas  = $375
  • du stovyklautojai = $650
  • trys stovyklautojai  = $875

Jei turite ypatingų sunkumų sumokėti stovyklos mokesti rasite informacijos apie stipendijas šiame laiške.

Jeigu bus didelis skaičius norinčių stovyklauti, pirmenybė bus duodama vyresniems ateitininkų įžodį davusiems moksleiviams ir tiems kurie per visus metus dalyvavo kuopos veikloje. Pereitais metais, stovykla buvo gan didelė, arti ribos, todėl prašome nedelsti ir kuo anksčiausiai užsiregistruoti.

Yra tėvų atsakomybė vaikus pristatyti Dainavoje ir parūpinti kaip jie grįš namo, NE STOVYKLOS RUOŠĖJŲ. Prašome jūsų sutvarkyti visus transportacijos reikalus. (pvz. paėmimas iš traukinio/oro uosto ir nuvežimas į Dainavą IR paėmimas iš Dainavos ir nuvežimas į traukinio stotį/oro uostą)

2017 m. stovykla vyks nuo penktadienio, liepos 7 d. įki šeštadienio liepos 15 d. Dainavoje.

Stovyklos taisyklės 

Prašome kad stovyklautojai perskaitytu MASCV Elgesio Gaires:   ELGESIO GAIRES MOKSLEIVIAMS

Prašome tėvų atidžiai su savo moksleiviais perskaityti ir pasikalbėti apie stovyklautojo drausmės sutartį, kurią abu privalo pasirašyti. Mes norime kad kiekvieno vaiko patirtis stovykloje būtų pozityvi ir parašas sutartyje yra pažadas būti pavyzdingu stovyklautoju.  Jei stovyklautojas bus paprašytas apleisti stovyklą dėl netinkamo elgesio ar rimtų taisyklių pažeidimo, stovyklos mokestis bus negrąžinamas.

 

 

Share

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Show Buttons
Hide Buttons