Vasaros stovykla 2017 m. Dainavoje!

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 2017 m. Vasaros stovyklos informacija Registracija prasideda balandžio 1 d. Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams kurie yra baigę 8-tą klasę ir dar nepradėję universiteto. 2017 m. stovykla vyks nuo penktadienio, liepos 7 d. iki šeštadienio liepos 15 d.…

INFO del Žiemos kursų!

Mieli moksleiviai ir tėveliai, Beliko tik pora dienų iki Žiemos kursų!  Keleta pranešimų ir priminimų: Naujas autobuso laikas!! Tie kurie atvyksta autobusu iš Čikagos, primename susirinkti PLC (Lemonte) ne vėliau 12:30 p.p.  Autobusas punktualiai išvažiuoja 1:00 valandą. Visos Žiemos kursų…

REGISTRACIJA – Žiemos Kursai 2016 m.

Moksleivių ateitininkų sąjungos   Žiemos kursai 2016    gruodžio 26 d. – sausio 1d. Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Centro Valdyba ruošia kasmetinius ideologinius kursus jaunimui. Kviečiami moksleiviai, lankantys gimnazijos 9-12 klases, kurie nori praleisti savaitę su kitais lietuviais katalikais ateitininkiškoje dvasioje. Kursai vyks…

Žiemos kursai 2016

Dėmesio, moksleiviai!  Moksleivių ateitininkų sąjungos žiemos Ideologiniai kursai vyks vyks gruodžio 26 d. iki sausio 1 d. Dainavos stovyklavietėje. Žiemos kursų tikslas, tai intensyvus moksleivio pasaulėžiūros atskleidimas bei formavimo skatinimas. Kursuose siekiama atitrūkti nuo kasdienybės, pasinaudoti proga prisiartinti prie Dievo,…

MAS CV naujienos

Mieli Ateitininkai ir draugai, Norime pranešti kad Moksleivių Ateitininkų Sajungos Centro Valdybos (MAS CV) kadencija baigėsi 2016 metų vasarą.  Gale vasaros susiburė grupė sendraugių ateitininkų kurie sutiko kandidatuoti į MAS CV 2016-2018 metų kadenciją. Iš praeitos CV pasiliko Edis Razma, o naujai…

Page 2 of 3123

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Show Buttons
Hide Buttons