Žiemos kursai 2016

Dėmesio, moksleiviai!  Moksleivių ateitininkų sąjungos žiemos Ideologiniai kursai vyks vyks gruodžio 26 d. iki sausio 1 d. Dainavos stovyklavietėje. Žiemos kursų tikslas, tai intensyvus moksleivio pasaulėžiūros atskleidimas bei formavimo skatinimas. Kursuose siekiama atitrūkti nuo kasdienybės, pasinaudoti proga prisiartinti prie Dievo,…

MAS CV naujienos

Mieli Ateitininkai ir draugai, Norime pranešti kad Moksleivių Ateitininkų Sajungos Centro Valdybos (MAS CV) kadencija baigėsi 2016 metų vasarą.  Gale vasaros susiburė grupė sendraugių ateitininkų kurie sutiko kandidatuoti į MAS CV 2016-2018 metų kadenciją. Iš praeitos CV pasiliko Edis Razma, o naujai…

Moksleivių ateitininkų sąjunga

Moksleivių ateitininkų sąjunga

Moksleivių ateitininkų sąjunga vienija katalikus moksleivius, norinčius užaugti brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis asmenybėmis, galinčiomis aktyviai dalyvauti visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime. Akademijose, kursuose, stovyklose, kuopų veikloje ugdomas gyvas bei veiksmingas katalikų tikėjimas, diegiamos ir stiprinamos vertybės, skatinama sąmoninga savo Tėvynės bei…

ŽIEMOS KURSAI 2011

Šiais metais mūsų Žiemos Kursai buvo tikrai stebūklingi. Apie keturiasdešimt penki moksleiviai atvažiavo iš visokiausių vietovių praleisti dvasiška, ateitininkiška savaitę Dainavoje. Visi tikrai džiaugėmės pamatydami senus draugus ir laukdami smagių ateinančių dienų. Pirmoje paskaitoje, Brolis Lukas Laniauskas mums pristatė šių…

Page 2 of 212

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Show Buttons
Hide Buttons