INFO del Žiemos kursų!

Mieli moksleiviai ir tėveliai,

Beliko tik pora dienų iki Žiemos kursų!  Keleta pranešimų ir priminimų:

 • Naujas autobuso laikas!! Tie kurie atvyksta autobusu iš Čikagos, primename susirinkti PLC (Lemonte) ne vėliau 12:30 p.p.  Autobusas punktualiai išvažiuoja 1:00 valandą. Visos Žiemos kursų taisyklės ir drausmės reikaliavimai jau galioja autobuse.
 • Moksleiviai be išpildytų “waiver forms” NEGALĖS keliauti autobusu į Dainavą. Tėvai turi pasirašyti “waiver form”. “Waiver form” yra prisegta.
 • Prašome, kad moksleiviai, atvykstantys mašinomis gruodžio 26 dieną atsirastų tik po 6tos valandos vakaro. Vadovybė ankščiau nebus pasiruošus Jus priimti.
 • Programa prasidės apie 7 v. v. su vakariene. Autobuso keleiviai turėtų atsivežti užkandžius kelionei. Pietų nebus.
 • Tie kurie atskrenda į Detroito oro uostą, prašau susisiekite su Dana Balčiūnas (dbal1281@sbcglobal.net) jeigu turite klausimų apie kelionę į Dainavą..
 • Kursų oficialus uždarymas vyks gruodžio 31 d. Tuomet bus švenčiamas Naujųjų metų sutikimas, po kurio moksleiviai dar nakvos iki sausio 1 d. Moksleiviai privalo išvykti sausio 1 d. iki 12:30 val. p. p. Autobusas 11v.r. išvažiuos į Lemontą.
 • Prašome neatsivežti muzikos grojimo aparatų, kaip MP3 ar iPod, kompiuterio, ar DVDs.
 • Oficialius MAS suvažiavimas bus gruodžio 30tą dieną. Reikia atsivežti ateitininkų uniformą.
 • Nepamirškite atsivežti šiltų rūbų ir botų kad būtu patogu eit laukan ir gražesnių rūbų iškilmingai vakarienei gruodžio 31 d.
 • Nepamirškite atsivežti puodukų (travel mugs) kavai ir kakavai.
 • Atsivežkite muzikos instrumentus!
 • Primename apie naują prakalbų taisyklę: Prakalbas privaloma sakyti be jokios teknologinės pagalbos – be kompiuterių, PowerPoint ir t.t.  Visa informacija apie prakalbas yra prisegta.
 • Užsirašykite svarbius telefono numerius:  Viktutė Tijūnėlienė – 630-561-8137, Edis Razma 708-899-3989 ir Dainava – 734-428-1549
 • Adresas: Camp Dainava, 15100 Austin Road, Manchester, MI 48158
 • Visi priminimai randami www.mesmas.org su Žiemos kursų registracijos informacija
 • Prašau atsivežkite daug sniego!

Linkime ramybę Kūčių vakarą, ir linksmų Šv. Kalėdų!

Iki greito pasimatymo Dainavoje!

Garbė Kristui!

Žiemos kursų rengėjai

Share

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Show Buttons
Hide Buttons