INFO del Žiemos kursų!

Mieli moksleiviai ir tėveliai,

Beliko tik pora dienų iki Žiemos kursų!  Keleta pranešimų ir priminimų:

 • Naujas autobuso laikas!! Tie kurie atvyksta autobusu iš Čikagos, primename susirinkti PLC (Lemonte) ne vėliau 12:30 p.p.  Autobusas punktualiai išvažiuoja 1:00 valandą. Visos Žiemos kursų taisyklės ir drausmės reikaliavimai jau galioja autobuse.
 • Moksleiviai be išpildytų “waiver forms” NEGALĖS keliauti autobusu į Dainavą. Tėvai turi pasirašyti “waiver form”. “Waiver form” yra prisegta.
 • Prašome, kad moksleiviai, atvykstantys mašinomis gruodžio 26 dieną atsirastų tik po 6tos valandos vakaro. Vadovybė ankščiau nebus pasiruošus Jus priimti.
 • Programa prasidės apie 7 v. v. su vakariene. Autobuso keleiviai turėtų atsivežti užkandžius kelionei. Pietų nebus.
 • Tie kurie atskrenda į Detroito oro uostą, prašau susisiekite su Dana Balčiūnas (dbal1281@sbcglobal.net) jeigu turite klausimų apie kelionę į Dainavą..
 • Kursų oficialus uždarymas vyks gruodžio 31 d. Tuomet bus švenčiamas Naujųjų metų sutikimas, po kurio moksleiviai dar nakvos iki sausio 1 d. Moksleiviai privalo išvykti sausio 1 d. iki 12:30 val. p. p. Autobusas 11v.r. išvažiuos į Lemontą.
 • Prašome neatsivežti muzikos grojimo aparatų, kaip MP3 ar iPod, kompiuterio, ar DVDs.
 • Oficialius MAS suvažiavimas bus gruodžio 30tą dieną. Reikia atsivežti ateitininkų uniformą.
 • Nepamirškite atsivežti šiltų rūbų ir botų kad būtu patogu eit laukan ir gražesnių rūbų iškilmingai vakarienei gruodžio 31 d.
 • Nepamirškite atsivežti puodukų (travel mugs) kavai ir kakavai.
 • Atsivežkite muzikos instrumentus!
 • Primename apie naują prakalbų taisyklę: Prakalbas privaloma sakyti be jokios teknologinės pagalbos – be kompiuterių, PowerPoint ir t.t.  Visa informacija apie prakalbas yra prisegta.
 • Užsirašykite svarbius telefono numerius:  Viktutė Tijūnėlienė – 630-561-8137, Edis Razma 708-899-3989 ir Dainava – 734-428-1549
 • Adresas: Camp Dainava, 15100 Austin Road, Manchester, MI 48158
 • Visi priminimai randami www.mesmas.org su Žiemos kursų registracijos informacija
 • Prašau atsivežkite daug sniego!

Linkime ramybę Kūčių vakarą, ir linksmų Šv. Kalėdų!

Iki greito pasimatymo Dainavoje!

Garbė Kristui!

Žiemos kursų rengėjai

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Share

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Show Buttons
Hide Buttons