MAS CV naujienos

Mieli Ateitininkai ir draugai,

Norime pranešti kad Moksleivių Ateitininkų Sajungos Centro Valdybos (MAS CV) kadencija baigėsi 2016 metų vasarą.  Gale vasaros susiburė grupė sendraugių ateitininkų kurie sutiko kandidatuoti į MAS CV 2016-2018 metų kadenciją. Iš praeitos CV pasiliko Edis Razma, o naujai prisideda Dana Balčiūnas, Daiva Kisielienė, Viktutė Siliūnienė ir Viktutė Tijūnelinė. MAS Dvasios Vado pareigas sutiko atlikti t. Lukas Laniauskas SJ. Šis sąstatas buvo  pristatytas moksleiviams 2016 metų Žiemos Kursus. Ateitininkų sąjūdžio tikslas yra lietuviškoje aplinkoje ugdyti mąstantį jaunimą krikščioniškais idealais ir skatinti juos į katalikšką akcija “Visą Atnaujinti Kristuje”.  Laukiame su jumis dirbti ateinančiais metais!

Garbė Kristui!

Iš kairės: Daiva Kisielienė, Viktutė Siliūnienė, Dr Edis Razma, Viktutė Tijūnelinė, Dr Dana Balčiūnas  ir t. Lukas Laniauskas SJ

mascv-2

laniauskas-lukas

 

Share

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Show Buttons
Hide Buttons